Leasing finansowy – poznaj go lepiej

Niska popularność

Mimo tego, że w ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na wybór leasingu finansowego, jako formy finansowania, to nadal w najpopularniejszym segmencie, czyli leasingowaniu pojazdów, stosunek umów zawieranych na finansowanie poprzez leasing finansowy w stosunku do operacyjnego, wynosi 1 do 3. Jednoznacznie nie można stwierdzić, dlaczego leasing operacyjny jest o wiele bardziej popularny. Przyczyn może być kilka. Dla jednego niektóre z nich będą na tyle poważne, że skreślą wybór leasingu finansowego i sprawią, że najlepszym rozwiązaniem będzie leasing operacyjny. Dla innych z kolei nie będzie to wadą tylko zaletą. Na pewno bardzo duży wpływ na niską popularność leasingu finansowego mają same firmy leasingowe. Wszystko dlatego, że nie specjalnie reklamują właśnie tę opcję finansowania. Wydaje się, że całą uwagę skupiają na leasingu operacyjnym. Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał zapoznać się z pełną ofertą danej firmy leasingowej to z pewnością znajdzie leasing finansowy. Jednak wiele osób zanim jeszcze pojawi się w siedzibie firmy leasingowej jest już zdecydowanych na określoną ofertę.

Charakterystyka

Wspominając wcześniej o cechach, które dla jednych klientów mogą być wadą, a dla drugich zaletą, zdecydowanie trzeba powiedzieć o podatku VAT. Bowiem, jeśli chodzi o leasing finansowy, to płaci się go w całości po podpisaniu leasing finansowyumowy, w czasie uiszczania pierwszej raty leasingowej. Wiadomo, dla jednych będzie to korzystne i nie będzie stwarzało problemu, jednak dla innych takie obciążenie konta firmowego może być problematyczne. Z drugiej jednak strony, decydują się czy to na leasing finansowy, czy operacyjny, trzeba mieć pewne zaplecze pieniężne pozwalające na spłaty rat leasingowych nawet w przypadku, gdy firma przeżywa gorszy okres i nie przynosi oczekiwanych dochodów. Bardzo ważne jest to, że w leasingu finansowym to klient amortyzuje środek trwały, a więc jest on wpisany w majątek jego firmy. W leasingu operacyjnym to firma leasingowa pozostaje właścicielem w okresie leasingowania. Leasing finansowy nie posiada też kwoty wykupu, ponieważ w trakcie trwania umowy na ten leasing trzeba zamortyzować sto procent wartości środka trwałego.

Dlaczego warto rozważyć leasing finansowy

Charakterystyka

Niewątpliwie tym, co wyróżnia ten rodzaj leasingu jest fakt, że leasingowany przedmiot zostaje wpisany do majątku firmy klienta leasingowego, czyli leasingobiorcy. To bardzo istotne, ponieważ w leasingu operacyjnym przez cały okres obowiązywania umowy to firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu. Faktem, jest, że skoro firma klienta posiada w swoim majątku dany środek trwały, to musi go amortyzować. To kolejna duża różnica, która wyróżnia leasing finansowy od operacyjnego. Co więcej, amortyzacja ta wlicza się w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co jest korzystne dla klienta, bo powoduje znaczne obniżenie podatku dochodowego na koniec roku rozliczeniowego. Oprócz tego, do kosztów zalicza się także część odsetkową raty leasingowej. W tym przypadku wygrywa leasing operacyjny, ponieważ do kosztów oprócz części odsetkowej, można także wpisać część kapitałową raty, czyli znacznie większy koszt.

Podatek VAT

To kwestia, która bardzo często przemawia na niekorzyść leasingu finansowego. Wszystko sprowadza się do tego, że leasing finansowy ma nieco mniej korzystny, z punktu widzenia wielu klientów, ponieważ podatek VAT płaci się od razu przy pierwszej racie leasingowej. Zwykle jest to kwota rzędu kilku- lub kilkunastu tysięcy złotych więc niektórzy przedsiębiorcy mogą odczuć takie obciążenie konta firmowego. Jeśli jednak dla kogoś taka kwota nie jest kłopotliwa to bez wątpienia nie można uznać tego za wadę. Po tej jednorazowej opłacie klient nie musi już martwić się o regularne płatności VAT i może skupić się wyłącznie na amortyzacji i ratach leasingowych.

Wykup i brak wykupu

To niewątpliwa zaleta leasingu finansowego – brak wykupu. Skoro klient podpisujący umowę na leasing finansowy samodzielnie amortyzuje środek trwałyleasing finansowy to nie musi się on przejmować tym, że po zakończonej umowie będzie zmuszony na dodatkowy wydatek, jeśli będzie chciał pozostać w posiadaniu środka trwałego. W trakcie umowy na leasing finansowy amortyzowane jest sto procent wartości towaru dlatego po jej zakończeniu klient zostaje na stałe jedynym właścicielem i może z danym przedmiotem zrobić, co tylko będzie chciał – użytkować dalej, sprzedać itd.

Różnice pomiędzy leasingami

Z czego one wynikają

Przede wszystkim wynikają one z tego, kto w trakcie trwania umowy leasingowej jest właścicielem przedmiotu leasingowego, a raczej, do czyjego majątku wpisany zostaje środek trwały. Jest to bardzo istotne. W przypadku leasing operacyjnego, klient jest tylko korzystającym i w trakcie umowy leasingowany przedmiot przez cały czas pozostaje w majątkach firmy leasingowej i to ona widnieje w dokumentach jako właściciel. Inaczej jest, jeśli wybierze się leasing finansowy. W tym przypadku przedmiot leasingowany zostaje wpisany do majątku leasingobiorcy, czyli klienta. A to z kolei nakłada na klienta obowiązek samodzielnego amortyzowania leasingowanego środka trwałego. Oczywiście, mimo tego, że sam to robi to jest zobowiązany do zamortyzowania leasingowanego przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingu. Każdego roku musi zamortyzować określony w umowie procent wartości środka trwałego. Jeśli leasing finansowy bierze firma, która na rynku jest nie dłużej niż rok i spełni różne wymagania, to może starać się o uzyskanie pozwolenia na wykonanie jednorazowej amortyzacji. Będzie to duży wydatek dla firmy, ale jeśli może sobie na to pozwolić to jest to całkiem dobre rozwiązanie. Skutkuje to bardzo dużym obniżeniem podatku dochodowego w danym roku rozliczeniowym. Oczywiście, po zamortyzowaniu przedmiotu klient staje się jego jedynym właścicielem. W leasingu operacyjnym musi on dopłacić kwotę wykupu ustaloną w umowie by zostać właścicielem po zakończeniu umowy.

Koszty uzyskania przychodu

To właśnie koszty uzyskania przychodu powodują, że leasing finansowy jest mniej popularny od operacyjnego. W operacyjnym wpisuje się w nie całe raty leasing finansowyleasingowe, czyli duże comiesięczne kwoty. W finansowym, jedynie odsetkową część rat leasingowych czyli kwoty niskie. Co więcej, leasing operacyjny daje możliwość wpisania w koszty również opłaty wstępnej. Z operacyjnym wiążą się mniejsze koszty, gdyż podpisując taką umowę klient musi w trakcie jej trwania zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości środka trwałego. Oczywiście, jeśli zamortyzuje taką kwotę, a opłata wstępna była niska to kwota wykupu będzie bardzo wysoka i wykup może być nieopłacalny.