Różnice pomiędzy leasingami

Z czego one wynikają

Przede wszystkim wynikają one z tego, kto w trakcie trwania umowy leasingowej jest właścicielem przedmiotu leasingowego, a raczej, do czyjego majątku wpisany zostaje środek trwały. Jest to bardzo istotne. W przypadku leasing operacyjnego, klient jest tylko korzystającym i w trakcie umowy leasingowany przedmiot przez cały czas pozostaje w majątkach firmy leasingowej i to ona widnieje w dokumentach jako właściciel. Inaczej jest, jeśli wybierze się leasing finansowy. W tym przypadku przedmiot leasingowany zostaje wpisany do majątku leasingobiorcy, czyli klienta. A to z kolei nakłada na klienta obowiązek samodzielnego amortyzowania leasingowanego środka trwałego. Oczywiście, mimo tego, że sam to robi to jest zobowiązany do zamortyzowania leasingowanego przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingu. Każdego roku musi zamortyzować określony w umowie procent wartości środka trwałego. Jeśli leasing finansowy bierze firma, która na rynku jest nie dłużej niż rok i spełni różne wymagania, to może starać się o uzyskanie pozwolenia na wykonanie jednorazowej amortyzacji. Będzie to duży wydatek dla firmy, ale jeśli może sobie na to pozwolić to jest to całkiem dobre rozwiązanie. Skutkuje to bardzo dużym obniżeniem podatku dochodowego w danym roku rozliczeniowym. Oczywiście, po zamortyzowaniu przedmiotu klient staje się jego jedynym właścicielem. W leasingu operacyjnym musi on dopłacić kwotę wykupu ustaloną w umowie by zostać właścicielem po zakończeniu umowy.

Koszty uzyskania przychodu

To właśnie koszty uzyskania przychodu powodują, że leasing finansowy jest mniej popularny od operacyjnego. W operacyjnym wpisuje się w nie całe raty leasing finansowyleasingowe, czyli duże comiesięczne kwoty. W finansowym, jedynie odsetkową część rat leasingowych czyli kwoty niskie. Co więcej, leasing operacyjny daje możliwość wpisania w koszty również opłaty wstępnej. Z operacyjnym wiążą się mniejsze koszty, gdyż podpisując taką umowę klient musi w trakcie jej trwania zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości środka trwałego. Oczywiście, jeśli zamortyzuje taką kwotę, a opłata wstępna była niska to kwota wykupu będzie bardzo wysoka i wykup może być nieopłacalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + eleven =