Dlaczego tak wiele firm wybiera leasing

Nowy sprzęt bez jednorazowej wysokiej opłaty

To zdecydowanie ten fakt przemawia za tym, aby pozyskać nowy sprzęt właśnie dzięki umowie leasingowej. Opiszmy jednak, jak w praktyce wygląda cały proces, od planu zawarcia umowy, aż do jej zakończenia, zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym. Po pierwsze, trzeba udać się do placówki firmy leasingowej lub wypełnić formularz on-line z wskazanymi danymi. Następnie dostanie się odpowiedź, która będzie informowała o wstępnej decyzji – jeśli jest pozytywna, można kontynuować. Wtedy rozpoczynają się prawidłowe procedury, które finalizuje się zawarciem umowy na leasing. Dostarcza się wszystkie dokumenty i po ich analizie firma leasingowa podejmuje ostateczną decyzję. Jeśli wszystko jest w porządku, podpisujemy umowę.

Okres leasingowania

Opiszmy, jak to wygląda w przypadku obu form leasingu. W operacyjnym i finansowym wpłacamy daną opłatę wstępną. W trakcie umowy na leasing operacyjny trzeba zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości towaru, w finansowym jest to sto procent. W leasingu operacyjnym płacimy raty leasingowe, które wliczamy, wraz z opłatą wstępną leasingdo kosztów uzyskania przychodu. W leasingu finansowym do tych kosztów wliczamy odsetkową część raty leasingowej i odpisy amortyzacyjne. W leasingu operacyjnym klient jest jedynie użytkownikiem danego środka trwałego w trakcie umowy, w finansowym dany przedmiot wpisany jest w majątek klienta, stąd opłaty amortyzacyjne. Różnice pojawiają się także wtedy, gdy umowa na leasing dobiegnie końca. W przypadku leasingu operacyjnego trzeba zapłacić ustaloną kwotę wykupu, jeśli chce się pozostać właścicielem środka trwałego, w leasingu finansowym tego nie ma, ponownie wynika to z amortyzacji. Po jej zakończeniu po prostu klient pozostaje właścicielem środka trwałego. Ważne różnice zachodzą także w przypadku podatku VAT, gdzie w leasingu operacyjnym płacimy go w ratach przy każdej opłacie raty leasingowej. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że nie jest ona podzielona na raty, a podatek płaci się w całości po podpisaniu umowy. Jest to więc jedna opłata, po uiszczeniu której nie trzeba już martwić się podatkiem VAT. W każdym przypadku środek trwały trzeba ubezpieczyć w pełnym pakiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 − 4 =